Rank Name Unique Miles Total Miles
Rank Name Unique Miles Total Miles
1 maddiehart 17.75 29.74
2 Matt Gsaert 6.54 6.60